Meer Tjan (links)

Tjan is op meerdere plekken op internet actief. Bijvoorbeeld met een fotosite, op Instagram en (vooral) op Twitter. Bovendien is ook zijn column ‘Steeksleutels’, die al meer dan tien jaar wekelijks huis-aan-huis verschijnt (tot juni 2017 in het Witte Weekblad, daarna in De Leydenaer), online te lezen. Hieronder links die leiden naar meer Tjan…

Advertenties