Meer Tjan (links)

Tjan is op meerdere plekken op internet actief. Bijvoorbeeld met een fotosite, op Instagram en (vooral) op Twitter.

Ook zijn 564 Leidse columns ‘Steeksleutels’, die over een periode van bijna 11 jaar wekelijks huis-aan-huis verschenen (tot juni 2017 in het Witte Weekblad, daarna nog een halfjaar in De Leydenaer), zijn allemaal nog online te lezen. Hieronder links die leiden naar meer Tjan…